Juridische informatie

De informatie op deze website is geen vervanging voor medisch advies. Raadpleeg bij twijfel een arts.

De informatie is niet bedoeld voor diagnose, preventie of behandeling. De website of de auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

In geen geval koopt, bewaart of verkoopt de coronadenktank.be website geneesmiddelen. Het coronadenktank.be team streeft ernaar relevante en objectieve informatie te verstrekken over verschillende ziekten, pathologieën, symptomen en andere medische onderwerpen. Deze artikelen vervangen in geen geval de mening van een arts.

Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 betreffende het vertrouwen in de digitale economie wordt de identiteit van de verschillende actoren die betrokken zijn bij de creatie en het onderhoud van de website coronadenktank.be bekendgemaakt aan de gebruikers van de website:

Verantwoordelijke voor de publicatie: contactformulier
De persoon die verantwoordelijk is voor de publicatie is een natuurlijke persoon of een rechtspersoon.
Webmaster: contactformulier.